Struktur Remas

SUSUNAN PENGURUS
REMAJA MASJID DARUL MUTTAQIN
PEGUNDAN BUNGAH GRESIK
PENASEHAT                                       : TA'MIR MASJID

KETUA                                                 : Muh. Ghozali, S. Pd. I
WAKIL KETUA                                   : Ainul Yaqin
SEKRETARIS                                       : Mu'ad, S. Pd
BENDAHARA I                                    : Muh. Shodiq
BENDAHARA II                                   : Mujianto

BIDANG DA'WAH DAN PENDIDIKAN
1. Ashar
2. Khusnaini
3. Mas'udi, S. Pd. I
4. M. Hamdan

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGGALIAN DANA
1. Halim
2. Suwanto
3. Sulthoni
4. M. Syukron, A. Md

BIDANG KEBERSIHAN DAN PERLENGKAPAN
1. Tamam Mubaroq
2. Imron Maulana
3. Abdul Basith
4. Abdul Kholil

BIDANG HUMAS
1. Farikhin
2. Masyhuri
3. Mu'is

BIDANG PHBI
1. Moh. Wafi', S. Ag
2. Nur Arif, A. Md.
3. Muh. Yunus
4.Sugiyono, S. Pd. I